Baba horoszkóp

Baba horoszkóp

Szeretnénk indítani egy sorozatot, hogy a szülőknek a segítségére legyünk abban, hogy gyermeke adottságait, veleszületett tehetségét feltárva, hogyan nevelhetik gyermeküket könnyedébben az asztrológia segítségével a születéstől a kisgyermekkorig.

Az első három év a formálódás időszaka, ekkor lehetünk a legnagyobb befolyással a gyermekünk veleszületett képességeire, és segíthetjük abban, hogy a javára váljanak. A gyermek leginkább egy palántához hasonlítható . A palántaágy mindig világosan jelzi, hogy öntözni, termékenyíteni, vagy éppen metszeni kell, hogy mennyi napnapfényre van szüksége ahhoz, hogy a mag gyönyörű növénnyé fejlődjék. A jelzéseknek megfelelő ápolás nélkül a mag sohasem fog kivirágozni.
A születési grafikon épp olyan, mint a palánta rejtett kérései, megmutatja, hogy milyen nagyszerű emberré válhat egy gyermek, hogyan gondoskodjunk róla és neveljük a legbiztosabb úton őt. Gyermeked egy kivételes személyiség, ezt kell felfedezned benne. A csöppségeknél viszonylag korán megmutatkoznak egyedi személyiségük jellemvonásai.
Az asztrológia bölcsessége által írom le ezeknek a csöpp kis kitárulkozott lelkeknek az egyéni személyiség jegyeit, szokásait, viselkedésformáit. Az Asztrológia ehetővé teszi számunkra, hogy az erényeit és gyengeségeit objektívan szemléljük, és ezáltal megszabadíthat bennünket azoktól a szorongásoktól is, amelyek esetleg a gyermeknevelés kapcsán léptek fel. Minden asztrológus és a népi gyermekgyógyászatban (amely orvosi, fejlődési és társadalmi tudományokat egyesít) tevékenykedő kutató szerint „a gyermekek nem csupán kialakulatlan felnőttek, hanem saját jogokkal rendelkező emberi lények”.
A Babahoroszkóp ezen az elven alapszik, vagyis az újszülött nem csupán egy ennivaló csomagocska, de egyben egy lélek, aki azért jött a világra, hogy erényeit gyarapítsa, a lehetőségeit kihasználja, a gyengeségein felülkerekedjen. A szülők szeretetük kifejezésével és intuitív módszerekkel a fantáziajátékoktól a kapcsolatteremtő közbenjárásig alakíthatják ki gyermekük lelki erényeit. Az asztrológia szerepe, hogy megértést biztosítson, ami egyben a szeretet hírnöke. Egy kis asztrológiai jártasság már óriási segítség lehet, főleg azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke még nem tanult meg beszélni. Célunk, hogy rámutassunk, hogy „szemed fénye” egyedi jellemvonásokkal rendelkezik, és rendeltetése van. A bolygók hatással vannak gondolkodásunkra, arra, ahogyan kommunikálunk, szeretünk és összetartunk, sőt még arra is, ahogyan az első szilárd táplálékot elfogyasztjuk. Sajnos, a népszerű Napjegyeken alapuló csillagjóslás kevéssé hasznos, mivel túlságosan általánosít, és így gyakran megzavarja a szülőket. A Babahoroszkóp nemcsak a Napjegyeket veszi figyelembe, de foglalkozik a Hold jegyekkel, az Aszcendensekkel és más érdekes tényezőkkel is. Ezekből ismerhetjük meg gyermekünk személyiségét, érzelmi szükségleteit, megérthetjük a környezetével való viszonyát, csakúgy, mint a jövőjét befolyásoló hajlamait és képességeit.
A Babahoroszkóp szellemi nézőpontból is vizsgálja a gyermeket, mint egy kibontakozó lelket, egy generáció egyedi tagját intelligenciával és megérző képességgel, valamint a jövőbeli sorssal. Ez a sors meghatározható a kicsi első lélegzetvételének napjától kezdve. Ugyanúgy, mint a felnőttek, a kicsik sem mentesek a belső problémáktól és bizonytalanságtól, ezért természetes, hogy néha ők is félnek. Az asztrológia segítségével a szülők már a születés pillanatától fogva tisztában lehetnek ezekkel a félelmekkel és aggodalmakkal. Hasonlóképpen, a gyermekek érzelmi reakciói is különbözhetnek a szüleikétől vagy nevelőikétől. Egy Bika csöppségnek sűrű ölelésekre és puszilgatásra van szüksége, míg egy Ikrek baba jól reagál a szóbeli kapcsolatteremtésre és nyugtatásra.

A napjegy

Amikor megkérdezik, mi a gyermeked horoszkópja, valójában a Napjegyre utalnak, vagy arra az állatövi jegyre, amelyben a Földről nézve a Nap éppen akkor tartózkodott, amikor ő megszületett.
A gyermek Napjegye jellemzi személyiségének lényegét, kifejezi a karakterét és megmutatja a képességeit. Például a kisfiunk az Oroszlán jegyében született, akkor magabiztos, dinamikus-, aktív, heves egyéniség, aki mindig a középpontba vágyik. Ha viszont Bika, akkor kitartó, állhatatos és óvatos, aki sokkal inkább vágyódik gyengédségre, mint zajos megnyilvánulásokra. A gyerekek fokozatosan sajátítják el Napjegyük szerinti tulajdonságaikat. Azért vagyunk ezen a világon, hogy megtanuljunk bizonyos leckéket, s ahogy egyre érettebbé válunk, úgy gyarapodjon jellemünk és kreativitásunk.

Holdjegy

A Holdjegy képviseli alapvető tulajdonságait, és azt, ahogyan az élet dolgaira reagál a hangulata, szokásai és érzelmei által.
A gyermek Holdjegye az az állatövi jegy, amelyen a Hold a születés pillanatában áthaladt. A Hold gyorsan mozog, jóval gyorsabban, mint a Nap, pár nap alatt átrobog az összes állatövi jegyen. A Holdjegy a gyermek érzelmeiért mutatja meg. Amíg a Nap azt képviseli, hogy ki is ő valójában, addig a Hold az érzéseit és reakcióit jeleníti meg, s azt, hogy hogyan alakítja ki a szokásait, milyen a fizikai és érzelmi fogékonysága. Óramű pontossággal, rendszeresen szeret enni, vagy csak, amikor igazán éhes? Gyermekünk egy rakás válaszreakció és indulat, amikor a világra jön. Az élet nagyon egyszerű, ha éhes, ordít, ha boldog, kiabál. Ha bepisilt, akkor üvölt! Majd újra mosolyog, és hirtelen mindenféle sírás-rívás el van felejtve. Mivel a Hold a felelős ezekért a különböző ingereire adott válaszreakciókért, ezért a Holdjegy nagyon fontos. A gyermekek sokkal szabadabban fejezik ki érzéseiket, mint mi, felnőttek. Mi megtanultuk, hogyan fékezzük az érzelmeinket, és a reakcióinkat is kordában tudjuk tartani. De nem szabad alábecsülnünk a Hold hatalmát, a Holdnak óriási hatása van ránk. Ezért nagyon fontos a Holdjegy, hatása különösen az első években, jelentősen mérsékelheti gyermekünk Napjegyének főbb vonásait. Ahogy a gyermek érik, és egyre öntudatosabbá válik, egyre többet fogunk érzékelni a Napjegyének vonásaiból, amint az fokozatosan úrrá lesz ébredező tudatán

Aszcendens

A gyermek Aszcendense mutatja, hogy a születése helyén és idejében a Zodiákus melyik jegye kelt fel a keleti horizonton. Az Aszcendens az a jellemző, amelyik a Föld forgása következtében a leggyorsabban változik egy horoszkópban. Mivel tizenkét állatövi jegy létezik, és egy nap huszonnégy órából áll, értelemszerűen a zodiákus kétóránként változik. A gyermek Aszcendense felel a másokra tett első benyomásért és a külső megjelenésért. Makacs és szívós? Vagy édesen pajkos? Félénk, romantikus, erős akaratú, vagy duzzogó? Biztosra veszem, hogy minden kisbaba egyformán aranyos, de vessünk egy pillantást rájuk közelebbről, és a saját gyermekünkön felfedezhetjük a különbségeket. Az Aszcendense nyomja rá egyedi, személyes bélyegét az életére, valamint jelzi, hogy mások milyennek látják őt.
Ha tudjuk a gyermek Napjegyét, Holdjegyét és Aszcendensét, jó esélyünk van rá, hogy megértsük őt egy mélyebb szinten. Az általános jellemzés a gyermek egyes fejlődési szakaszaiban megnyilvánuló viselkedéseit vázolja fel saját csillagjegyére vonatkozóan.

Aszcendens