Baba horoszkóp

A halak gyermek (Febr. 20-Márc. 20.)

Halak csemeténk bűbájos, rejtelmes teremtés, aki boldogabb ábrándozásaival a holdsugarak fényében álmodozva, mint gyermekkora durva világában. Kiszámíthatatlan, de nem olyan rögeszmés módon, mint a Vízöntő. Érzékeny. és befolyásolható, a körülvevő ingerek átjárják, amelyeket visszatükröz. Sebezhető és félénk, minden hangulatra és rezdülésre érzékenyen válaszol. Olykor visszavonul saját világába, máskor pedig túláradó jókedvvel ugrándozik és táncol.
Annyi oldala van összetett érzelmi természetének, mint ahány csiszolt éle van a gyémántnak. Ne feledjük, hogy ennek oka a rejtett áramlatokra és láthatatlan rezgésekre való különleges érzékenység.
Ha a valóság túlságosan kíméletlen, visszavonul képzeletbeli világába, ahol órákat, napokat, vagy egy egész életet is tölthet. Különösen fontos ennek a gyereknek, hogy szeretettel, békével és harmóniával vegyük körül. Egész életében szüksége van ezekre, és ha nem találja meg őket a világban, ahol él, megteremti magának az ábrándozás világában.
El lehet mondani, hogy ez a gyerkőc született színésznő. Úgy képes váltogatni arckifejezését, hangulatát és helyzetét pillanatokon belül, mint a kaméleon a színét. Veleszületett beleérző képességgel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a körülötte élő emberek rezgései szinte súrolják őt. Jóllehet, néha kifejezetten eleven, óriási adag nyugalomra van szüksége. Ha élénk, kifelé forduló családba született, akkor megeshet, hogy többet alszik, mint más gyerekek. Ha a nappali valóság bántja érzékeny természetét, egyszerűen kikapcsol, és visszavonul az alvás álomvilágába.
Egy másik gyerektől, tanártól, vagy szülőtől származó legcsekélyebb barátságtalan megjegyzés is megbánthatja őt. Érzelmeivel reagál a világra, mint a többi Víz jegy szülötte, a Rák és a Skorpió.
Azonban a Halakban nincs meg a Skorpió szívóssága vagy a Rák védőpáncélja. Emiatt könnyekben fejeződik ki fájdalma. Ne riadjunk meg túlságosan semmiségek okozta, szinte állandó pityergései miatt, így tud csak megbirkózni a dolgokkal. Ne legyünk meglepve, ha Halak gyermekünk megosztja gyengédségét mindennel, ami él és mozog, beleértve a kisállatokat, madarakat, sőt a rovaroikat is. Puszikkal halmozza el kedvenc teknősét, és órákat játszik egy meglehetősen unalmasnak tűnő teremtménnyel.
Egyik legnagyszerűbb adottsága a fantáziája. Nem szabad elmondanunk neki, hogy a fantáziálásnak semmi köze a valósághoz. Tudja, hogy ebben mi tévedünk. Gyermekünk azonban annyira elmélyedhet saját képzeletvilágában, főleg, ha durvának érzékeli a külvilágot, hogy meg kell értetni vele, hogy valójában egyfolytában a Föld felett jár. Máshogy is teret engedhetünk képzelőerejének, mégpedig a képzőművészetek, a zene és a tánc által. Támogassuk ezeken a területeken . Állandóan gondoskodjunk papírok és zsírkréták tömkelegéről, és ne lepődjünk meg, ha már akkor kiütközik a tehetsége, amikor első ceruzavonását papírra firkantja. Meglehet, hogy művészi adottságai vannak, amik lehetővé teszik, hogy olyan művészi ágakban tevékenykedjen, mint a festés, vagy később a fotózás. írassuk be zene- vagy táncórára. Hozzuk ki a legtöbbet természet adta tehetségéből, így ígéretes előadó vagy művész válhat belőle. Bár természete félénk, amikor emberek előtt szerepel, szinte kivirágzik.
A Halak gyermek remek próbatétel lesz számunkra. Ne feledjük, hogy nem csak szavainkkal van tisztában, de érzi minden rezdülésünket. Akármilyen dühösek is vagyunk, próbáljunk pozitívak, higgadtak maradni és a gyermekünkre összpontosítani, különösen, amikor még nem tud beszélni, és nem értheti, mi folyik körülötte. Másokról is csak pozitívan, szeretettel vélekedjünk. Ha magánélenehézségeken megyünk keresztül, jusson eszünkbe, hogy ez a gyerek magába szívja fájdalmunkat, mintha csak az övé lenne. Noha lehetetlenség üveg búrába zárni gyermekünket, mindent meg kell tennünk, hogy a kicsinyességtól és a rossz hatásoktól megvédjük őt. A kicsi Halak lelkének odaadó gondozása éppolyan fontos, mint testének ellátása megfelelő, tápláló étellel. Ha pozitívan állunk hozzá, gyermekünkből erős és egészséges felnőtt válik.
Hamar megtapasztaljuk, hogy bár természeténél fogva elég szolgálatkész, mégis éppoly akaratos, mint bármely más gyermek ebben a korban, toporzékol és visít, ahogy csak bír, ha nem úgy van, ahogy ő akarja.
Teremtsük meg neki a biztonságot, árasszuk el csókokkal és öleléssel - de ne az ő kedve szerint.
Meg kell tanulnia, hogy senkit nem játszhat ki".

Evés - Ezek az apró, kényes teremtések kiélvezhették az elmúlt kilenc hónap békéjét és nyugalmát, s most kitaszíttatnak a kíméletlen világba. Ez nehéz dolog számukra, és óriási nyugalomra van szükségük, ami szoptatásban, lágy zenében és gyengéd simogatásban kell, hogy megvalósuljon.
Vigyázat, szereti, ha hosszadalmasan babusgatják. Nem kell sok idő, és rájövünk, hogy nagy erény a türelem. Később meglehetősen érzékeny a rezgések és a légkör láthatatlan világára. Az összes Víz jegy közül a Halak a legsebezhetőbb és a legérzékenyebb. Ügyeljünk rá, hogy nyugodt hangulatban etessük, lágy, csillapító zene mellett.

Alvás - Bár hevesen tiltakozott, hogy kikényszerítettük ebbe a durva, szemet sértően fényes világba, fellélegezhetünk annak hallatára, hogy ez a túlérzékeny csecsemő kétségkívül szeret aludni.
A Vízöntő babákkal ellentétben élvezi a babusgatást, akárcsak mi (kivéve, ha fáradt, vagy éhes, amilyen általában)! Próbáljunk nyugtató zenéket hallgatni otthon a kedvenc rockzenénk helyett. A lármás. zene és a hangos zajok könnyen felzaklathatják ezt az érzékeny kis lelket.

Mozgási készségek - Mint a többi Víz jegyűek, a Rák és a Skorpió, ő is szereti a vizet.
Élvezni fogja a fürdetéseket, és vígan lubickol, míg biztonságban érzi magát és környezete is nyugodt és békés, nem pedig zaklatott vagy feszült.
Mikor eléri a 2. évet már figyeli a levelek zörgését és zizegését az ablakon, és kezét a hangok ütemére rázza. Ha hagyjuk, kitotyog a kertbe az esőben, és ujjongva táncol körbe-körbe , megpróbálva elcsípni az esőcseppeket.

Beszéd - Halak csemeténk gyorsan tanul, mivel hihetetlen beleérző képességgel rendelkezik, és ezért ügyesen utánoz. Beszéljünk hozzá minél többet; bár meglehet, hogy nem ért minket, lelkesen gügyörészik vissza, és mi is jól szórakozhatunk. Olvassunk neki számtalan gyermekmesét is.
Sohasem fogja igazán megszokni a mindennapok durvaságát, és gazdag fantáziavilágot fog maga körül kialakítani élete során.
Bátorítsuk, hogy meséljen nekünk, ossza meg velünk gazdag fantáziavilágát. Olyan élethűen magyaráz képzeletbeli barátjáról, hogy nehéz lesz megkülönböztetni a képzelődést a valóságtól.

Tanulás - Utánzással is tanul. Ha beszélni akarjuk tanítani, ismételgessük neki a szavakat, és kérjük, hogy mondja utánunk. Megdöbbentő a tanulási képessége. Meg fogja tanulni lemásolni az emberek szokásait, még a nevetésüket is. Mivel fantáziavilága olyan gazdag és eleven, meg kell tanítanunk neki a kitömött tigriskéje, és az állatkerti, valódi nagymacska közti különbséget. Ezzel segítünk neki megkülönböztetni a valódi világot a képzelet világától már idejekorán. (Ezzel nem azt állítom, hogy a képzelet világa kevesebb a valódi, formális világnál, csak azt, hogy különbözik.) viselkednünk az ilyen érzékeny gyermekkel.
Ajándékozzuk meg sok-sok játékkal, hogy fejlesszük a képzelőerejét és kreativitását, segítsük őt, ahogy tudjuk. A Halak csemete bizonytalannak érezheti magát, amikor megtanul járni, és időnként visszatérhet a mászásra. Mivel rendkívül érzékeny, nem jól tűri a lármás zajokat és a kapkodást, amikor például porszívózunk, vagy a robotgépet használjuk. Gyorsan rájön, hogy a világ hatalmas, és inkább visszavonul a kellemetlen helyzetek elől. Irtózik a viszálykodástól, és nem ellenkezik, ha a szomszéd kisfiú elkobozza a játékát.

Közösség - Mint a többi Víz jegybéli szülött, ő is ragaszkodik ahhoz, amit ismer, és amit szeret, és ez ebben a kicsi korban különösen igaz. A Halaknak erős érzelmi természete van. Biztosítsunk neki minél több alkalmat arra, hogy korabeli gyerekekkel játszhasson, mert hajlamos saját világába menekülni, és egyedül szöszmötölni a játékaival. Segítsünk kialakítani benne a kedvességet és a részvétet, ami mozgatórugója a Halak jegy szellemiségének; ajándékozzuk meg egy aranyhallal.

Leckék a Halak felnőtté válásához:

A Halak is kettős jegy, csakúgy, mint az Ikrek. A Halak gyermek úgy nő fel, hogy egyik lába a földön jár, másik pedig a fantázia álomvilágában. Meg kell értenünk ezt a bonyolult teremtést, halmozzuk el rengeteg szeretettel és bölcs tanácsokkal. Határozottsággal álljunk hozzá, és bátorítsuk, hogy kibontakoztathassa sokoldalú tehetségét. Ha így teszünk, ezer-szeresen meghálálja szeretetünket, és törődő felnőtté válik, akinek a szíve csordultig tele van együttérzéssel minden élőlény iránt.